Styret

Styret er på valg hvert år – likevel tilstreber vi at to-tre sitter i flere perioder for å sørge for kontinuitet. Alle medlemmer i OSK er valgbare til klubbens ledende organ. Styret står for daglig drift, organisering av stevner/mesterskap, bestilling av lisenser, inn- og utmeldinger, økonomi og mye annet.

Styrets leder er nå Jenny Heyerdahl Bryhni og kan kontaktes på oslostyrkeloftklubb@gmail.com.