På denne siden ligger referater, dokumenter og informasjon som gies ut fra Oslo SK sitt styre til medlemmene.
Referat fra styremøtet, 02. mars 2016: Referat fra styremøte nr 2 2016

Protokoll fra årsmøte, 24. mars 2015: Signert-Protokoll-årsmøte-Oslo-styrkeløftklubb-24.03.2015

Referat fra styremøte, 24. mars 2015: Styremøte-24.03.15

Referat fra styremøte, 19. april 2015: Referat styremøte OSK nr. 2 2015

Referat fra styremøte 25 juni 2015 :Referat styremøte nr 3 2015

 

Styrets møteplan for 2015: Møteplan