Norges styrkeløftforbund og Norges Idrettshøgskole gjennomfører en vitenskapelig treningsstudie.

Målet med studien er å sammenligne treningseffekt i et oppkjøringsprgram fordelt på 3 økter i uken med et høyt treningsvolum på hver trening, med et program med nøyaktig samme ukevolum, men der treningen er fordelt på 6 ukentlige økter.
Fra OSK deltar Renate Loraas, Sigbjørn Henning og Martin Rønning. Les mer om prosjektet på:

http://www.styrkeloft.no/nyheter/frekvensprosjektet/1187-frekvensprosjektet-treningsstudie-2009

 

Written by Pål Nilsen